DUIZELIGHEID

Een duizelig gevoel is moeilijk onder woorden te brengen. Niet iedereen bedoelt hetzelfde met het begrip duizeligheid. Er bestaan verschillende vormen van duizeligheid.

Wat is duizeligheid?

In het algemeen verstaat men onder duizeligheid het gevoel dat beleefd wordt als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. Het is het ondergaan van bewegingspatronen, die er in werkelijkheid niet zijn; duizeligheid is dus een illusie. Duizeligheid is altijd een symptoom, het is nooit een zelfstandig ziektebeeld.

Duizeligheid is een veel gehoorde klacht

Op het spreekuur van de huisarts is duizeligheid een veel gehoorde klacht. Als hoofdklacht komt het voor bij 3 tot 14% van de patiënten die een huisarts bezoeken. Het is ook een klacht die sterk leeftijdsafhankelijk is. Met name bij mensen ouder dan 65 jaar komt duizeligheid veel voor.

Duizeligheid kan als zeer bedreigend worden ervaren: zij brengt de mens letterlijk en figuurlijk uit balans. Er kan een gevoel van onzekerheid ontstaan dat zich over alle aspecten van het dagelijkse leven uitstrekt. De sociale en maatschappelijke gevolgen van duizeligheid zijn vaak groot. Zeker bij oudere mensen kan het soms leiden tot verlies van zelfstandigheid.

De behandeling van duizeligheid en/of draaierigheid kan bestaan uit fysiotherapie, medicatie, psychotherapie en, in sommige gevallen, is operatief ingrijpen noodzakelijk. Voordat gestart wordt met behandeling, wordt de patiënt voorgelicht in het feit dat duizeligheidsklachten over het algemeen een gunstige prognose hebben. Daarbovenop heeft behandeling van de klachten in het gros van de gevallen een gunstig effect.

Bron: Diagnosis and Treatment of Vertigo and Dizziness, Strupp et al. 2008
Bron: kenniscentrum duizeligheid