Wat is BPPD (benigne paroxismale positieafhankelijke draaiduizeligheid)?

Bij BPPD krijgt u een aanval van draaiduizeligheid als u snel van houding verandert, bijvoorbeeld bij omdraaien in bed, vooroverbuigen, omhoogkijken of achteromkijken. Een aanval van deze duizeligheid is meestal kortdurend.

Het kan lijken alsof alles om u heen beweegt. Tijdens een aanval kunt u misselijk zijn en overgeven.

Bij langzame bewegingen in de ruimte wordt u meestal niet duizelig.

Hoe ontstaat BPPD?

BPPD heeft te maken met uw evenwichtsorgaan.

Het evenwichtsorgaan bestaat uit een kern met 3 halfcirkelvormige kanalen in het binnenoor. De kern registreert heel nauwkeurig of u in beweging bent, stil staat, omhoog of omlaag gaat. In de kanalen beweegt een vloeistof mee met de bewegingen die u maakt. Als een waterpas registreren de kanalen nauwgezet de positie van het hoofd.

We denken dat BPPD ontstaat als er gruis in die vloeistof zit. Het gruis bestaat uit kleine kalkkristallen die in het evenwichtsorgaan thuishoren, maar zich hebben verplaatst naar de halfcirkelvormige kanalen. Dat kan gebeuren ook zonder duidelijke oorzaak.

Wat kan ik doen bij BPPD?

Door middel van gerichte fysiotherapie zijn de klachten in 1 of enkele behandelingen hersteld.

Het algemene advies bij draaiduizeligheid is: probeer gewoon door te gaan met wat u doet. Bent u erg duizelig? Wacht dan even tot u zich minder duizelig voelt en ga daarna weer door met wat u aan het doen was. Het is niet de bedoeling dat u bepaalde bewegingen gaat vermijden.

Bedenk wel dat u ook bij autorijden of fietsen bewegingen maakt waardoor u ineens duizelig kunt zijn. Bijvoorbeeld als u achterom kijkt. Dat kan gevaarlijk zijn.

Het vaststellen van BPPD

Na een uitgebreid vraaggesprek, wordt de diagnose BPPD middels kiepmanoeuvres gesteld.  Middels testen kan worden vastgesteld welk halfcirkelvormig kanaal is aangedaan, op basis daarvan wordt de behandelstrategie gekozen.

Behandeling van BPPD

De behandeling van BPPD bestaat uit bevrijdingsmanoeuvres. De fysiotherapeut kan deze manoeuvres met u doen en dit zorgt ervoor dat het gruis zich verplaatst: vanuit het kanaal naar een minder gevoelig deel van het evenwichtsorgaan. Als dat lukt bent u daarna minder of niet meer duizelig.

Vaak hoeft de fysiotherapeut de bevrijdingsmanoeuvre maar 1 keer met u te doen om de duizeligheid te verminderen of te stoppen.

Het kan zijn dat u tijdens of direct na de behandeling extra duizelig of misselijk wordt. Dit is normaal; de duizeligheid wordt met het onderzoek immers even opgewekt en daarna direct behandeld.

Hier vindt u meer informatie over de repositie manoevres die gebruikt kunnen worden om BPPD-klachten te verhelpen.

Hoe gaat het verder met BPPD?

Vaak helpt de behandeling snel. Soms zijn er enkele behandelingen nodig om het probleem volledig te verhelpen.

Symptomen die niet bij BPPD horen

BPPD is een vrij ‘zwart-wit’ klachtenbeeld met typische symptomen en manifestatie van klachten. Mocht u een van onderstaande symptomen bemerken, neem dan eerst contact op met uw huisarts.

  • plotseling: dubbelzien, moeilijk praten, slikken of lopen, geen kracht of gevoel in een arm of been;
  • plotseling minder kunnen horen;
  • plotseling hevige hoofd- of nekpijn;
  • het gevoel dat u flauwvalt;
  • hoofdpijn, misselijk of sloom, na langdurig verblijf in gesloten ruimte zonder ventilatie;
  • als u diabetes mellitus heeft en mogelijk een te lage bloedsuiker heeft.

Bron: NHG Duizeligheid