Should I stay, or should I go?

geplaatst in: blog | 0

Joeri van Oeffel │ Cruciaal in tijden van corona

an-injured-cartoon-cat-eps-illustration.jpg

Het is dinsdagavond 21 april 19.00u. Vol spanning wacht ik af wat de minster gaat vertellen in deze vreemde corona-virustijd. Sinds enkele weken ligt de wereld, en eigenlijk ook de tijd, een beetje stil. Een onzichtbaar gevaar waart globaal rond. Ik ben tot het besef gekomen dat fysiotherapeutische zorg, hoe waardevol deze ook kan zijn, niet cruciaal is.

Niet zo cruciaal als andere zorgverleners, die nu keihard werken op IC’s en andere afdelingen in het ziekenhuis. De fysiotherapeut is bij uitstek geknipt voor de rol om mensen aan het werk te houden, aan het sporten te helpen of te houden en om mensen te helpen met revalideren of herpakken van zijn/haar gezondheid. Met de komst van het coronavirus is er momenteel geen sprake van sporten, in beperkte zin sprake van werken en is de actieradius van eenieder flink verkleind. Hiermee is ook de rol van de fysiotherapeut meteen flink gedevalueerd.

Toch worden we vanuit de beroepsgroep gevraagd om goed te kijken welke mensen en klachten zorg behoeven, die niet kan wachten of het gevaar dreigt te verslechteren zonder fysiotherapeutisch ingrijpen. Gelukkig, kunnen we dan toch nog een steentje bijdragen. Er blijft alleen een wat grijs gebied; welke klacht is nu bedreigend of écht zorgbehoevend? Dat pijntje in je nek die er al een tijdje zit, kan wel even wachten.

Laat nu net de behandeling van duizeligheid er eentje zijn die eigenlijk niet kan wachten.

Het gevaar van duizeligheidsklachten is in de meeste gevallen niet eens zozeer het feit dat mensen duizelig zijn, juist de gevolgen ervan zijn gevaarlijk. Vallen als gevolg van duizelig zijn is het grootste risico. Duizeligheidsklachten komen het meeste voor bij de ‘ouder-wordende’ mens met als resultaat dat als mensen vallen, de gevolgen desastreus kunnen zijn. Opname in het ziekenhuis of revalidatie afdeling, sommige fracturen zijn zelfs direct of indirect levensgevaarlijk.

Ondanks het feit dat het corona-virus rondwaart en we voorzichtig moeten zijn met wie we in contact komen, contact zelfs moeten beperken, is  er de mogelijkheid om contact te leggen met een van ons.

Het eerste gesprek kan plaatsvinden op anderhalve meter afstand of via digitale weg. Na een uitgebreid vraaggesprek, hebben we al een idee waardoor uw klachten kunnen worden veroorzaakt. Ook een eventuele behandeling kan doorgang vinden, middels videogesprek dan wel in de praktijk, met inachtneming van alle hygiëne voorschriften.

Blijf alstublieft niet rondlopen met duizeligheidsklachten. De gevolgen kunnen wel eens groter zijn dan u misschien beseft.