U heeft klachten passend bij een BPPD beeld. Deze klachten zijn goed behandelbaar middels toepassing van zogenaamde repositiemanoeuvres.

Afhankelijk van de locatie van ‘gruis’ in een van de drie halfcirkelvormige kanalen in het evenwichtsorgaan maakt de fysiotherapeut de afweging welke manoeuvre van toepassing is.

In de meeste gevallen wordt de Epley manoeuvre (zie afbeelding 1) toegepast.

Bij deze manoeuvre wordt uitgegaan van een probleem in het achterste, halfcirkelvormige kanaal. De patiënt zal tijdens onderzoek klachten ervaren met het achterover kiepen en de therapeut zou een nystagmus kunnen constateren. Hierbij maken de ogen onwillekeurige bewegingen tijdens het kiepen doordat het evenwichtsorgaan geprikkeld wordt.

Minder vaak voorkomend of als gevolg van complicaties kan het ‘gruis’ ook in een van beide horizontale, halfcirkelvormige kanalen terecht komen.

In dat geval zal de therapeut, na zijn onderzoek, kiezen voor de Gufoni Manoeuvre (zie onderstaande afbeelding) of de BBQ roll manoeuvre.

In nog zeldzamere gevallen wordt een probleem gevonden in het voorste kanaal van het evenwichtsorgaan. Vanwege het zeldzaam voorkomen van klachten in het voorste kanaal, wordt hier nu niet verder uitgeweid over de behandeling hiervan.

Wanneer bovenstaande manoeuvres worden toegepast zijn duizeligheidsklachten, veroorzaakt door BPPD, doorgaans goed en snel te beteugelen. Onthoud dat een reactie op de behandeling voor kan komen, dus het is geadviseerd uw dagprogramma aan te passen op de dag van de behandeling.

Meer achtergrond over BPPD staat hier.